Informačné technológie


Pre našich klientov prinášame široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií. Medzi naše silné stránky patrí individuálny prístup a flexibilita pri napĺňaní vzdelávacích potrieb zákazníkov (prispôsobiteľný rozsah a obsah školení, tvorba školení na mieru, kombinácia vzdelávacích aktivít a certifikácií, kombinácia prezenčných školení a e-learningu atď.).

Ponúkame autorizované školenia (Cisco Networking Academy, Linux, Android), kde je kvalita vzdelávania zaručená medzinárodnými vzdelávacími autoritami (Cisco, Linux Professional Institute a Android ATC).

Školenia odborne zabezpečuje kvalitný tím expertov, lektorov a projektových manažérov s odbornými skúsenosťami. Naše vzdelávacie aktivity sú prepojené s prípravou na certifikačné skúšky. Koncipujeme ich ako prípravu na zvládnutie certifikačných skúšok, ktoré môžu účastníci absolvovať priamo v našom autorizovanom testovacom centre.

Sme pripravení zabezpečiť organizáciu vzdelávacích aktivít kdekoľvek na území celého Slovenska, vďaka širokej sieti vlastných moderne vybavených učební, partnerov či mobilných učební.

Máme skúsenosti s poskytovaním akreditovaných vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 

Školenia pre IT používateľov

Ponúkané okruhy školení:

  • Základná práca s modernými digitálnymi technológiami, ovládanie počítača a mobilných zariadení, práca s operačnými systémami (Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS atď.), práca s internetom a elektronické služby,
  • Využitie nástrojov kancelárskeho balíka Microsoft Office v praxi (vrátane prípravy na certifikačné skúšky ECDL a Microsoft Office Specialist).
  • Softvérová podpora projektového manažmentu (Microsoft Project),
  • Počítačová grafika, grafické programy Adobe, tvorba webstránok.

 

Školenia pre IT špecialistov

Ponúkané okruhy školení:

  • Sieťové technológie na úrovni Cisco certifikácií: routing a switching, bezpečnosť, hlasové služby (voice), bezdrôtové siete, troubleshooting a ďalšie,
  • Administrácia a bezpečnosť systémov Linux a Microsoft Windows Server,
  • Vývojové a databázové nástroje (Java, Android, Python, Ruby, Perl, XML, SQL a ďalšie),

 

Autorizované školenia

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:

lpiatp logo2

androidatc logo2
Linux LPI Android ATC

 

Tiež ponúkame oficiálne školenia na báze vzdelávacieho programu Cisco Networking Academy

 cisco logo2

 

Bližšie informácie o ponúkaných školeniach Vám radi poskytneme na základe Vášho dopytu.