Projekty


Našim cieľom je podporiť firmy, organizácie a školy, ktoré chcú dať reálnu podobu svojim projektovým zámerom a plánom prostredníctvom finančnej podpory z fondov EÚ, resp. iných grantových zdrojov.

Zaoberáme sa prípravou a implementáciou projektov, projektovým manažmentom, vzdelávaním a komplexným poradenstvom v oblasti získavania externých finančných zdrojov z fondov EÚ a iných dodatočných zdrojov.

V oblasti projektových aktivít poskytujeme nasledovné služby:

 

Pri riadení projektov využívame medzinárodne uznávanú metodiku projektového riadenia PRINCE2. Pre realizáciu Vášho projektu ponúkame kvalifikovaný tím certifikovaných projektových manažérov.

 

Úspešne ukončený projekt

itplus

Informácie o projekte: elct.sk/itplus

 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo eu esf efrrlogo msvvas srlogo oplz