Zvýšené hygienické opatrenia pre účastníkov certifikačných skúšok

6.5.2020

V zmysle nariadení Ústredného krízového štábu SR a testovacej agentúry Pearson VUE v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 zavádzame s platnosťou od 1.5.2020 pre poskytovanie certifikačných skúšok v našom testovacom centre nasledovné opatrenia:

 • Naši zamestnanci sa správajú maximálne zodpovedne – pri kontakte s účastníkmi testovania používajú rúška, jednorazové rukavice, dezinfekčné gély a odstup aspoň 2 metre.
 • V jednom čase testujeme v testovacej miestnosti minimálny počet účastníkov.
 • Testovaciu stanicu (stôl, klávesnica, myš) po každom účastníkovi dezinfikujeme, testovacia miestnosť je pravidelne a dôkladne vetraná.

Do testovacej miestnosti môžeme umožniť vstup iba účastníkom, ktorí počas posledných 14 dní:

 • aby nemali diagnostikované ochorenie COVID-19, ani neboli v blízkom osobnom kontakte s takto diagnostikovaným;
 • nevykazovali symptómy chrípky (ako napr. zvýšená teplota, nadmerný kašeľ, dlhotrvajúca bolesť hrdla, problémy s dýchaním atď.);
 • neboli v posledných 14 dňoch v štátom nariadenej karanténe.

Od účastníkov pred vstupom do testovacej miestnosti očakávame:

 • Použitie dezinfekčného gélu na ruky*.
 • Dodržiavanie odstupu aspoň 2 metrov od ostatných osôb.
 • Vyjadrenie súhlasu s hygienickými opatreniami testovacieho centra.

Počas celej doby testovania sú účastníci povinní:

 • Používať rúško (s výnimkou fotografovania počas vstupnej procedúry pred skúškou) a jednorazové rukavice*.
 • Postupovať podľa pokynov administrátora testovania.
 • Ostatné postupy týkajúce sa testovania ostávajú nezmenené.

* Dezinfekčný gél na ruky a jednorazové rukavice účastníkom poskytne testovacie centrum.

 

Veríme, že dodržiavanie týchto pravidiel pomôže k zabráneniu šírenia nebezpečného ochorenia a že nijakým spôsobom negatívne neovplyvní absolvovanie certifikačnej skúšky v našom centre.