Zmeny v certifikačných skúškach Cisco

29.7.2016

Cisco ohlásilo úpravu svojej najpopulárnejšej certifikácie Cisco CCNA Routing & Switching. Dochádza k zmene v obsahu jednotlivých skúšok, ich kódov, pričom názvy skúšok ostávajú rovnaké. Nová verzia skúšok (v 3.0) je dostupná od mája 2016.

Prechodné obdobie (možnosť absolvovať staré skúšky je do augusta, resp. septembra 2016):

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)

Pôvodná verzia 100-101 ICND1 sa nahrádza skúškou 100-105 ICND1. Posledný deň pre absolvovanie pôvodnej skúšky je 20. august 2016.
Skúška ICND1 trvá 90 min. a pozostáva zo 45 až 55 otázok a pokrýva základnú problematiku sietí. Jej úspešným absolvovaním získavate certifikát CCENT (Cisco Certified Entry Network Technician) a je predpokladom pre získanie certifikátu CCNA.
Ďalšie informácie o novej verzii skúšky ICND1: http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/current-list/100-105-icnd1.html

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2)

Pôvodná verzia 200-101 ICND2 sa nahrádza skúškou 200-105 ICND1. Posledný deň pre absolvovanie pôvodnej skúšky je 24. september 2016.
Skúška ICND2 trvá 90 min. a pozostáva zo 45 až 55 otázok a pokrýva oblasti ako LAN switching, routing IPv4 a IPv6, WAN technológie a ďalšie. Jej úspešné absolvovanie je predpokladom pre získanie certifikátu CCNA.
Ďalšie informácie o novej verzii skúšky ICND2: http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/current-list/200-105-icnd2.html

Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated (CCNAX)

Pôvodná verzia 200-120 CCNA sa nahrádza skúškou 200-125 CCNA. Posledný deň pre absolvovanie pôvodnej skúšky je 20. august 2016.
Skúška CCNA trvá 90 min. a pozostáva z 50 až 60 otázok a pokrýva oblasti skúšok ICND1 a ICND 2. Jej úspešným absolvovaním získavate certifikát CCNA.
Ďalšie informácie o novej verzii skúšky CCNA: http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/current-list/200-125-ccna.html

Kompletná informácia o certifikácii CCNA: http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/associate/ccna-routing-switching.html

V súvislosti s úpravou obsahu certifikačných skúšok budeme aktualizovať aj obsah našich prípravných školení na certifikáciu CCNA. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na infolinke +421 917 333 alebo emailom na info@elct.sk.

Radi Vás privítame na certifikačných skúškach v našom testovacom centre. Na skúšku sa môžete prihlásiť prostredníctvom nášho portálu certifikacie.elct.sk.