Zmena v skúškach VMware Certified Advanced Professional (VCAP)

20.4.2015

Od apríla 2015 dochádza k exspirácii niekoľkých skúšok od VMware:

  • VCID510: VMware Certified Advanced Professional 5 – Cloud Infrastructure Design
  • VCIA510: VMware Certified Advanced Professional 5 – Cloud Infrastructure Administration
  • VDTA510: VMware Certified Advanced Professional 5 – Desktop Administration
  • VDTD510: VMware Certified Advanced Professional 5 – Desktop Design

Aktuálne už nie je možné sa na tieto skúšky zaregistrovať. Skúšky je však možné vykonať, pokiaľ boli registrované pred 14. marcom 2015 a ešte neboli realizované.

Pre viac informácií odporúčame navštíviť web: http://blogs.vmware.com/education/2015/03/exam-retirement-announcement.html.

Radi Vám poskytneme informácie o poskytovaných certifikačných skúškach: +421 917 520 592, certifikacie@elct.sk.