Zmena kontaktného telefónneho čísla

2.2.2016

Meníme všeobecné kontaktné telefónne číslo na našu spoločnosť na +421 917 333 017.

Mobilné čísla a ostatné kontakty ostávajú nezmenené.