Zmena kontaktného telefónneho čísla pre certifikačné skúšky

26.7.2016

Dávame do pozornosti zmenu kontaktného čísla pre certifikačné skúšky. Od 1. augusta 2016 nás môžete kontaktovať na tomto čísle: +421 917 333 017.

Pre e-mailovú komunikáciu ohľadom certifikačných skúšok nás môže aj naďalej kontaktovať na adrese certifikacie@elct.sk. Na skúšku sa môžete prihlásiť cez portál certifikacie.elct.sk.