Získavame akreditáciu na vzdelávací program na sieťové technológie Cisco

14.7.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nám dňa 6.7.2016 udelilo akreditáciu pre vzdelávací program „Sieťové akadémie Cisco“ (číslo potvrdenia o akreditácii: 3489/2016/91/1).

Program, akreditovaný ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v zmysle Zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, poskytne účastníkom znalosti o správe počítačových systémov,sieťových koncepciách a zručnostiach zameraných na technológie sieťovej infraštruktúry. Účastníci zvládnu širokú problematiku od návrhu siete a konfigurácie služieb, cez správu až po odstraňovanie problémov (troubleshooting) sieťových prvkov v LAN, WAN, MAN a VLAN sieťach. Program je modulárny, účastník môže absolvovať ktorýkoľvek z modulov, po absolvovaní ktorého získava účastník oficiálne osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Vzdelávací program obsahuje spolu 6 modulov:

  • Správa počítačových systémov (v rozsahu 40 hod.)
  • Princípy sieťových technológií (40 hod.)
  • Smerované a prepínané siete (40 hod.)
  • Škálované siete (40 hod.)
  • Prepájanie sietí (40 hod.)
  • Bezpečnosť počítačových sietí (72 hod.)

 

Vzdelávací program môže zároveň slúžiť ako príprava na absolvovanie medzinárodných certifikácií CompTIA A+, Cisco CCENT, CCNA Routing & Switching a CCNA Security.

 

Ďalšie informácie o akreditovanom programe Vám radi poskytneme emailom (info@elct.sk), alebo telefonicky (0917 333 017).