Štartujeme projekt IT+

3.5.2018

Dňa 3.5.2018 štartujeme „Rozvoj IT zručností pre potreby trhu práce v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a realizácie programov celoživotného vzdelávania“ (IT+). Jeho zámerom je zostaviť komplexnejší systém celoživotného vzdelávania v oblasti IT vychádzajúci z potrieb lokálneho trhu práce v Košickom kraji. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

logo eu esf efrr logo msvvas sr logo oplz

 

Ďalšie informácie o projekte: elct.sk/itplus