Prvá tohtoročná výzva na predkladanie projektov zo štrukturálnych fondov v rámci programového obdobia 2014-2020

5.5.2015

Dňa 20.03.2015 bola zverejnená prvá tohtoročná výzva na predkladanie projektov zo štrukturálnych fondov v rámci nového programového obdobia 2014-2020.

Výzva sa týka predkladania žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja (číslo výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO).

Podľa indikatívneho harmonogramu budú nasledovať výzvy z operačných programov:

  • Integrovaný regionálny OP,
  • Integrovaná infraštruktúra,
  • Ľudské zdroje,
  • Kvalita životného prostredia,
  • Efektívna verejná správa,
  • Program rozvoja vidieka a Technická pomoc.

Ak máte inovatívny nápad a chceli by ste ho refinancovať cez európske štrukturálne fondy, radi Vám ponúkneme naše bohaté skúsenosti s tvorbou a implementáciou projektov. Pomôžeme Vám vybrať vhodný operačný program, budeme Vás informovať o aktuálnych výzvach, spracujeme pre Vás projekt a pomôžeme Vám s jeho realizáciou.

Sme Vám k dispozícií na telefónom čísle +421917249883, alebo nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@elct.sk.