Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov

18.3.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo našej spoločnosti nový program kontinuálneho vzdelávania pod názvom „Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov“.

Program je určený pre učiteľov základných a stredných škôl. Jeho absolvovaním si učiteľ aktualizuje vedomosti a zručnosti z oblasti implementácie projektovej metódy a jej manažmentu, zdokonalí si schopnosť pracovať s touto metódou efektívnejšie a tak podporovať rozvoj osobnosti žiaka a jeho kľúčových kompetencií. Zároveň získa aj aktuálne informácie o súčasných trendoch v oblasti projektovej výučby, ktoré dokáže využiť vo svojej pedagogickej praxi.

Program pozostáva z troch tematických celkov:

  • projektový model vyučovania, realizácia žiackych projektov,
  • vybrané metódy,
  • prostriedky a stratégie využiteľné v projektovom vyučovaní.

Aktívne pracujeme na ďalšom rozširovaní portfólia našich akreditovaných vzdelávacích programov. Prehľad našich dostupných programov kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pre učiteľov nájdete na nasledovnej stránke: ponuka-pre-skoly/vzdelavanie-ucitelov