Nový portál

1.5.2016

Od 1. mája spúšťame nový portál certifikácie.elct.sk, ktorý je určený pre záujemcov o absolvovanie certifikačných skúšok v našom testovacom centre.

Portál Vám umožní:

  • Prihlásiť sa na ľubovoľnú skúšku ponúkanú u nás certifikačnými agentúrami Pearson VUE, Android ATC, Certiport
  • Manažovať termín svojej skúšky (meniť, rušiť atď.)
  • Mať k dispozícii digitálnu históriu svojich skúšok absolvovaných u nás

Portál certifikacie.elct.sk nahrádza pôvodný portál EduZona (eduzona.elct.sk). Nový portál prináša lepší používateľský komfort, väčšiu rýchlosť a bezpečnosť. Údaje z pôvodného portálu (história skúšok atď.) sú v novom portáli dostupné. Ak ste používali pôvodný portál, chceme Vás poprosiť:

  1. Pre prvé prihlásenie sa do nového portálu, použite svoje prihlásenie z portálu EduZona a ako heslo uveďte svoj email.
  2. Pozorne aktualizujte svoj profil a dodržte predpísaný formát, ako číslo mobilu, email.
  3. Po úspešnom prihlásení sa do nového portálu certifikacie.elct.sk si zmeňte heslo.

V prípade problémov s prihlásením nás obratom kontaktujte: certifikacie@elct.sk, +421 917 520 592.

Radi privítame akékoľvek návrhy na zlepšenie a skvalitnenie nového portálu.

Prajeme veľa úspechov pri certifikačných skúškach u nás.

Tím ELCT, s.r.o.