Nový akreditovaný program pre učiteľov

5.2.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo našej spoločnosti nový program kontinuálneho vzdelávania pod názvom „Využitie digitálnych technológií v edukačnom procese a pri tvorbe multimediálnych materiálov“.

Program je určený pre učiteľov základných a stredných škôl. Jeho hlavným cieľom je aktualizovať, udržať, prehĺbiť, rozvíjať a rozšíriť vedomosti a zručnosti učiteľov, ktoré sú potrebné pri príprave a realizácii edukačného procesu, v rámci ktorého sa uplatňuje efektívne využívanie multimediálnych materiálov a modernej didaktickej techniky a na dosiahnutie edukačných cieľov.

Program pozostáva z dvoch tematických celkov: Prínos a využitie digitálnych technológií v edukačnom procese a Moderná didaktická technika v práci učiteľa, jej využitie v edukačnom procese a pri tvorbe multimediálnych materiálov.

Aktívne pracujeme na rozširovaní portfólia našich akreditovaných vzdelávacích programov. Prehľad našich dostupných programov kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pre učiteľov nájdete na nasledovnej stránke: www.elct.sk/ponuka-pre-skoly/vzdelavanie-ucitelov/