Nové školenia v našom portfóliu: Java, XML, Python, AngularJs

15.2.2016

Rozšírili sme portfólio o 8 nových školení z oblasti programovania a databáz. Všetky školenia boli vytvorené na základe požiadaviek klientov, teda sú aktuálne a zodpovedajú požiadavkám trhu.

 

Java – základy (rozsah: 40 školiacich hodín)
Základy jazyka JavaScript, Document Objekt Model (DOM), Javasrcript Object Model, Vytváranie interaktívnych formulárov, JavaScript ako funkcionálny jazyk, Objektové programovanie, Udalosti

Java – mierne pokročilý (rozsah: 16 školiacich hodín)
Spracovanie výnimiek, Bližší pohľad na metódy a triedy, Dedičnosť, Zoznámenie s knižnicou Swing

Java – JUnit (rozsah: 16 školiacich hodín)
Terminológia testovania, Organizácia testu, Používanie JUnit, Konštrukty JUnit, Inštalácia JUnit, Podpora Eclipse / NetBeans pre JUnit, Práca s JUnit, Pokročilé možnosti JUnit

XML – základy (rozsah: 24 školiacich hodín)
História značkovacích jazykov a XML, Štruktúra XML, Validácia XML dokumentu, Transformácia XML dokumentu

XML SPY (rozsah: 16 školiacich hodín)
História formátu popisu XML dát, Základy XSD, XML a namaspace, Komplexné typy v XSD, Využitie schém, Generovanie kódu pre konverzie

XML – dátové štruktúry a technológie (rozsah: 24 školiacich hodín)
Základy XSL-T, Porovnávacie vzory a XPath, Riadiace štruktúry, Šablóny, parametre a premenné, Pokročilé XSL-T techniky, Ukážka XSL-FO dokumentu, Bloky a vložené oblasti, Rozloženie stránky a tok textu, Vytváranie zoznamov, Odkazy a obrázky, Vytváranie tabuliek,

PYTHON – základy (rozsah: 24 školiacich hodín)
Základy jazyka, Riadenie behu programu, Funkcie a procedúry, Moduly, Práca so súbormi, Chyby a výnimky, Skripty, Objektovo orientované programovanie ďalšie vlastnosti OOP v Pythonu

ANGULAR JS (rozsah: 16 školiacich hodín)
Two-way data binding, Controllers and Services, Scopes, Šablóny (templates), Tvorba vlastných direktív, Dependency injection, Moduly, Komunikácia s back-endom, Lokalizácia, Testovanie (Jasmine), Bezpečnosť a prístupnosť aplikácie, Úvod do Ionic, Výhľad do Angular 2.0

Pre bližšie informácie o novo ponúkaných školeniach nás kontaktujte na info@elct.sk

Náš vysokokvalifikovaný tím expertov vytvorí školenie na mieru aj  Vám: stačí zadať cieľ vzdelávania, získané zručnosti, resp. zameranie Vašej spoločnosti.