Meníme názov a sídlo spoločnosti

20.10.2015

Od 01.10.2015 pôsobíme pod názvom ELCT, s.r.o. so sídlom Gemerská 3, 040 11  Košice. V nových priestoroch sa nachádza naše testovacie centrum, učebne a kancelárie.

Naša spoločnosť zmenila dňa 1.10.2015 zápisom do Obchodného registra SR svoj názov (z Elfa Consulting & Training, s.r.o.) na ELCT, s.r.o. a sídlo (z adresy Park Komenského 7, Košice) na adresu Gemerská 3, 040 11  Košice.

K zmene mena nás viedli praktické dôvody – skrátenie pôvodne dlhého názvu. Zmena sídla je logickým vyústením procesu etablovania sa v nových priestoroch, kde sme sa presťahovali v lete 2015.

Nové priestory prinášajú klientom väčšiu kapacitu našich učební, lepší komfort pre účastníkov vzdelávacích aktivít, zvýšenie kapacity testovacieho centra a v neposlednom rade lepšiu dopravnú dostupnosť.

Veríme, že tieto zmeny nám umožnia lepšie napĺňať potreby a očakávania našich klientov, účastníkov a obchodných partnerov.

Sme radi, že Vám môžeme prezentovať nové logo našej spoločnosti, ktoré v sebe kombinuje poslanie prinášať našich účastníkom múdrosť vo forme nových zručností a vedomostí, úplnosť ponuky našich služieb a základy, z ktorých sme vzišli.

elct logo 256