Dostupnosť portálu EduZóna

5.2.2015

Portál EduZóna, ktorý naša spoločnosť prevádzkuje najmä pre potreby administrácie certifikačných skúšok, je dostupný na adrese: https://eduzona.elct.sk.

Pre prípadné problémy s prihlásením nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 917 520592, prípadne emailom na certifikacie@elct.sk.