Akreditované školenie na manažment žiackych projektov - vianočná zľava 50%

5.12.2016

Učiteľom ponúkame akreditované školenie na manažment žiackych projektov s vianočnou zľavou 50%. Školenie realizujeme od decembra 2016 do januára 2017 v jedinečnej cene 80€ na účastníka. Úspešný absolvent školenia získava 9 kreditov.

 

Názov vzdelávacieho programu: Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov

Typ akreditovaného vzdelávacieho programu: aktualizačné vzdelávanie v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov

Počet kreditov a rozsah školenia: 9 kreditov; 30 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne
Aktuálna cena: 80 € (bežná cena: 160 €)

 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

  • projektový model vyučovania
  • realizácia žiackych projektov
  • vybrané metódy, prostriedky a stratégie využiteľné v projektovom vyučovaní (zážitkové, interaktívne a aktivizujúce metódy, využitie digitálnych technológií, projektové dni/ týždne, Integrované tematické vyučovanie, Rovesnícke (Peer to peer) vzdelávanie, prvky Daltonského, Waldorfského a Montesori vzdelávania využiteľné v projektovom vyučovaní, bloková výučba a jej prínos pre projektové vyučovanie, exkurzie (raft exkurzia), beseda, panelová diskusia, debata, dištančná forma)

 

Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

 

Začiatok vzdelávania je plánovaný na 13.12.2016.
Stretnutia budú prebiehať v čase 14:00 – 18:00 v termínoch: 13.12.2016, 16.12.2016, 20.12.2016, 11.01.2017, 13.01.2017, 18.01.2017.

Harmonogram je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov.

Počet miest je obmedzený. V prípade záujmu nás obratom kontaktujte: info@elct.sk, 0917 333 017 (infolinka)