Novinky

RE-PAS – rekvalifikácia nezamestnaných

9.11.2014

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej začalo od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie. Rekvalifikácia na účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Prečítať viacej...