Novinky

Otvárame pre vás nové priestory!

2.9.2015

Pre našich účastníkov a klientov otvárame nové učebňové priestory. Od 1. septembra 2015 ponúkame pre naše vzdelávacie aktivity a certifikácie dve nové, moderne vybavené a klimatizované učebne v nových priestoroch v podnikateľskom centre na Gemerskej ulici 3 v Košiciach.

Prečítať viacej...


Je tu finálna verzia Microsoft Office pre androidové tablety a v ELCT môžete jeho školenie absolvovať za cenu klasických školení

17.3.2015

Mic­ro­soft ozná­mil, že kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce pre an­droi­do­vé tab­le­ty je už k dis­po­zí­cii vo fi­nál­nej ver­zii. Ap­li­ká­cie Word, Excel a Power­Point sú voľ­ne dos­tup­né na Goog­le Play, ale na niek­to­ré pré­mio­vé a fi­rem­né fun­kcie je pot­reb­né pred­plat­né Of­fi­ce 365.

Prečítať viacej...


Nový akreditovaný program pre učiteľov

5.2.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo našej spoločnosti nový program kontinuálneho vzdelávania pod názvom „Využitie digitálnych technológií v edukačnom procese a pri tvorbe multimediálnych materiálov“.

Prečítať viacej...