Novinky

Štartujeme projekt IT+

3.5.2018

Dňa 3.5.2018 štartujeme „Rozvoj IT zručností pre potreby trhu práce v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a realizácie programov celoživotného vzdelávania“ (IT+). Jeho zámerom je zostaviť komplexnejší systém celoživotného vzdelávania v oblasti IT vychádzajúci z potrieb lokálneho trhu práce v Košickom kraji. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prečítať viacej...


Android akadémia 2017/2018

29.8.2017

Staň sa programátorom aplikácií pre Android! Sprav prvý krok a zúčastni sa Android akadémie 2017/2018. Určená pre budúcich programátorov a vhodná ako úvod do vývoja aplikácií pre Android.

Prečítať viacej...


Zmeny v certifikačných skúškach Cisco

29.7.2016

Cisco ohlásilo úpravu svojej najpopulárnejšej certifikácie Cisco CCNA Routing & Switching. Dochádza k zmene v obsahu jednotlivých skúšok, ich kódov, pričom názvy skúšok ostávajú rovnaké. Nová verzia skúšok (v 3.0) je dostupná od mája 2016.

Prečítať viacej...


Sme prvým autorizovaným školiacim strediskom pre Linux LPI na Slovensku

23.5.2016

Našu dlhoročnú skúsenosť s poskytovaním školení na platforme Linux sa nám podarilo zavŕšiť získaním autorizácie na poskytovanie oficiálnych školení Linux Professional Institute (LPI). Ako jediný vzdelávací partner LPI na Slovensku poskytujeme komplexné vzdelávanie pre Linux. Výhodou našich školení je nezávislosť od výrobcu (distribúcie Linuxu), praxou overený obsah a priame prepojenie školení a certifikačných skúšok LPIC.

Prečítať viacej...