SQL: základy - ONLINE

• Relačný dátový model a návrh relačnej databázy
• Databázový systém MySQL
• Klasifikácia databázových jazykov SQL (DDL, DML)
• Agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách
• Pohľadové tabuľky – VIEW
• Výber z viacerých tabuliek naraz
• Bezpečnosť databázových systémov, ochrana dát
• Architektúra klient-server

 

Info: https://www.skolenia.sk/kurzy/110015637/sql-zaklady-online-kosice