ABAP programovanie I.

Kurz ABAP programovanie I. je určený pre kohokoľvek, kto sa chce naučiť programovať v jazyku ABAP, na ktorom je postavená väčšina produktov spoločnosti SAP. Určený je najmä pre konzultantov, ale aj programátorov, či technicky zdatných používateľov. Cieľom školenia je predstaviť základné princípy programovania v ABAPe, naučiť účastníkov používať prostriedky tzv. ABAP Workbench. Na konci kurzu budete schopný vytvárať jednoduchšie programy, schopné integrovať s používateľom podnikového softvéru SAP.

Osnova:
●   Úvod do ERP a SAP, architektúra SAP
●   ABAP prostredie
●   Úvod do programovia v ABAPe
●   Deklarácia a práca s premennými
●   Práca s reťazcami a dátumom
●   Dátový slovník
●   Ladenie programov, analytické nástroje
●   Riadenie toku programu
●   Správy, štruktúry
●   Interné tabuľky
●   Transparentné tabuľky, práca s databázovými tabuľkami