SQL základy

Školenie je určené záujemcom, ktorí majú záujem naučiť sa programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň junior developera (vhodnú pre programátorské spoločnosti).
SQL: koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky

• Prehľad spôsobov uloženia dát, princípy relačnej databázy, jazyky SQL, DML, DDL, relačný model, entitno-relačný model, diagram
• Jednoduché operácie s databázou, spájanie tabuliek
• Vnorený dopyt, hromadná funkcia, množinová operácia, regulárny výraz
• Pohľad, index, sekvencia, zvýšenie výkonu, prístup k dátam, oprávnenie používateľa
• Transakcia, delenie na časti, správny a nesprávny návrh