Microsoft PowerPoint 2010: pokročilý používateľ

• Práca s prezentáciami
• Zobrazenia prezentácií
• Snímky
• Predloha pre snímku
• Práca s textom
• Formátovanie
• Zoznamy
• Tabuľky
• Používanie grafov
• Organizačné diagramy
• Vkladanie, upravovanie grafických objektov
• Kreslenie
• Príprava výstupov
• Kontrola a samotná prezentácia