Microsoft Excel 2010: začínajúci používateľ

Oboznámenie sa s programom a popis prostredia
Základná práca so súborom
Zadávanie a oprava údajov, formátovanie
Stĺpec, riadok, bunka, hárok
Vzorce a funkcie
Grafy
Objekty
Motívy a štýly
Práca s údajmi v zozname
Príprava výstupov, tlač