Java II. mierne pokročilý

Školenie je určené záujemcom, ktorí majú záujem naučiť sa programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň junior developera (vhodnú pre programátorské spoločnosti).
Java: napr. Windows Oracle JDK 8, Linux openJDK 8, Eclipse, Netbeans)

• Opakovanie základov jazyka Java, konzolová aplikácia
• JDBC - spracovanie SQL v jazyku Java (Statement, PreparedStatement,
• ResultSet)
• Vstup a výstup (Reader, Writer, InputStream, OutputStream, File)
• Výnimka, potvrdenie, čiastkový test, ukladanie systémových záznamov
• Implementácia algoritmov použitím objektov, poľa, kolekcie
• Generické programovanie (definícia v riadku alebo neskôr)
• Grafická aplikácia (Swing)
• Vlákno - plánovanie, synchronizácia, súbežnosť
• Prispôsobenie správania sa programu za behu, anotácia dátového typu
• Zmeny v nových verziách (JDK 8/9), webové služby na JVM aplikačnom serveri, opakovanie