Cisco CCNA Routing and Switching 1: Úvod do sieťových technológií

• Preskúmanie siete
• Nastavenie sieťového operačného systému
• Sieťové protokoly a komunikácie
• Sieťový prístup
• Technológia Ethernet
• Sieťová vrstva
• Transportná vrstva
• IP adresovanie
• Podsieťovanie IP sietí
• Aplikačná vrstva
• Sieť