Linux LPIC-1 Junior Level Server Admin (102)

Náplň tohto školenia je prispôsobená požiadavkám na rozsah znalostí potrebných pre úspešné zvládnutie certifikačnej  skúšky Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1 Exam 102, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-1. Na školení sú preberané témy týkajúce sa skriptovania, správy dát, pracovnej plochy, úloh administrátora, základných systémových služieb, základov sietí a bezpečnosti, ktoré sú pre úspešné zloženie skúšky 102 kľúčové.

1. Príkazový interpreter, skriptovanie a správa dát
• Prispôsobenie a použitie prostredia shellu
• Vytvorenie a úprava jednoduchých skriptov
• Základy práce s SQL databázou

2. Používateľské prostredia
• Inštalácia a konfigurácia X11
• Nastavenie manažéra používateľského prostredia
• Prístupnosť používateľského prostredia

3. Úlohy administrátora
• Správa účtov používateľov a skupín a súvisiacich systémových súborov
• Automatizácia administrátorských systémových úloh pomocou plánovania úloh
• Lokalizácia a internacionalizácia

4. Základné systémové služby
• Nastavenie systémového času
• Systémové záznamy
• Základy práce s poštovým klientom (MTA)
• Správa tlačiarní a tlač

5. Základy sietí
• Prehľad komunikačných protokolov
• Základné nastavenia siete
• Základné odstraňovanie porúch siete
• Nastavenie DNS na strane klienta

6. Bezpečnosť
• Základný audit a nastavenie bezpečnosti
• Nastavenie bezpečnosti počítača
• Zabezpečenie dát šifrovaním