Microsoft Project 2013 II

Sledovanie reálneho priebehu projektu
• K čomu je smerný plán?
• Zadávanie skutočných hodnôt
• Bezproblémová aktualizácia úloh
• Porovnávanie skutočnosti proti pôvodnému plánu
• Reporty aktuálneho stavu projektu

Reporting
• Využitie a tvorba nových súhrnných panelov a zostáv v MS Project
• Podanie dôležitých informácií o projekte pomocou emailu
• Prehľadný export do prezentácie MS PowerPoint
• Uloženie hodnôt do tabuliek MS Excel
• Vhodné zobrazenia a ich prispôsobenie
• Tlačené výstupy
• Analýza pomocou Microsoft Excel (kontingenčné tabuľky, podmienené formátovanie)
• Modifikácia prostredia (tabuľky, zobrazenie, vlastné stĺpce)

Tímová spolupráca
• Zdieľanie zdrojov pre viacero projektov (bez Microsoft Project Servera)
• Hlavné a čiastkové projekty
• Efektívna komunikácia pomocou Microsoft SharePoint

Troubleshooting
• Riešenie známych konfliktných situácií
• Porovnanie verzií projektu