Microsoft Word 2010: začínajúci používateľ

Používanie aplikácie
• Práca s dokumentami
• Zvyšovanie produktivity
Tvorba dokumentu
• Vkladanie textu
• Vyberanie, editovanie

Formátovanie
• Text
• Odseky
• Štýly

Objekty
• Vytváranie tabuľky
• Formátovanie tabuľky
• Grafické objekty

Hromadná korešpondencia
• Príprava
• Výstupy

Príprava výstupov
• Nastavenia
• Kontrola a tlač