ITIL Foundantion

Kurz je určený všetkým, ktorí sa zaoberajú IT procesmi, optimalizáciou poskytovania IT služieb a pod. Ide predovšetkým o IT manažérov, IT procesných špecialistov, projektových manažérov a všetkých, ktorí sa podľa daných procesov riadia.
Naučíme vás orientovať sa v problematike poskytovania IT služieb, porozumieť všetkým zložkám procesného riadenia, používať jednotnú terminológiu v rámci IT procesov, koncepciu ITIL®, porozumieť životnému cyklu IT služieb a pre základné procesy fáz životného cyklu (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation and Continual Service Improvement) ich aktivity, vstupy, výstupy, väzby na ďalšie procesy, prínosy a potenciálne problémy.

1. Úvod
2. Čo je to Service Management
3. Životný cyklus IT služieb
4. Definícia a základné princípy
5. Procesy
6. Funkcie
7. Role
8. Technológie
9. Mock Exam