ABAP programovanie I

●   Úvod do ERP a SAP, architektúra SAP
●   ABAP prostredie
●   Úvod do programovia v ABAPe
●   Deklarácia a práca s premennými
●   Práca s reťazcami a dátumom
●   Dátový slovník
●   Ladenie programov, analytické nástroje
●   Riadenie toku programu
●   Správy, štruktúry
●   Interné tabuľky
●   Transparentné tabuľky, práca s databázovými tabuľkami