CCNA 1: Úvod do sieťových technológií

● Sieťový operačný systém
● Základná konfigurácia Cisco smerovačov a prepínačov
● Sieťové protokoly a komunikácia
● Prístup do siete, Technológia Ethernet, Sieťová vrstva
● Transportná vrstva OSI modelu
● Adresovanie v IPv4 a IPv6 sieťach
● Subsiete v IPv4 a IPv6 sieťach
● Aplikačná vrstva OSI modelu, Bezpečnosť a výkon sietí
● Riešenie problémov s konektivitou v malých sieťach

Info: https://www.skolenia.sk/kurzy/293737/ccna-1-uvod-do-sietovych-technologii-kosice