Programovanie v jazyku Perl

● Úvod
● Základy jazyka
● Riadenie priebehu programu
● Ladenie programov
● Špeciality jazyka PERL
● Ďalšie vlastnosti jazyka PERL
● Skriptovanie pre UNIX
● Skriptovanie CGI v jazyku PERL

Info: https://www.skolenia.sk/kurzy/110049406/programovanie-v-jazyku-perl-kosice