Angličtina pre administratívu

• Základná slovná zásoba z oblasti administratívy
• Komunikácia v administratíve
• Korešpondencia v anglickom jazyku

Info: https://www.skolenia.sk/kurzy/372938/kompas-anglictina-pre-administrativu-kosice