CCNA 1: Úvod do sieťových technológií

•  Skúmanie sietí
• Sieťový operačný systém
• Základná konfigurácia Cisco smerovačov
• Základná konfigurácia Cisco prepínačov
• Sieťové protokoly a komunikácia
• Prístup do siete
• Technológia Ethernet
• Sieťová vrstva
• Transportná vrstva OSI modelu
• Adresovanie v IPv4 sieťach
• Adresovanie v IPv6 sieťach
• Subsiete v IPv4 sieťach
• Subsiete v IPv6 sieťach
• Aplikačná vrstva OSI modelu
• Bezpečnosť a výkon sietí
• Riešenie problémov s konektivitou v malých sieťach

Info: https://www.skolenia.sk/kurzy/293737/ccna-1-uvod-do-sietovych-technologii-kosice