Efektívne techniky administratívy v organizácii

• efektívna práca s informačnými a komunikačnými technológiami
• využívanie nástrojov pre online kolaboráciu a online komunikáciu
• technika administratívy a hospodárska korešpondencia 

Info: https://www.skolenia.sk/kurzy/110026320/efektivne-techniky-administrativy-v-organizacii-kosice