Základy SAP administrácie

• Úvod do technológie SAP, navigácia v systéme
• Jadro systému
• Komunikačné a integračné technológie
• Vývoj softvéru v systéme SAP
• Základy administrácie, konfigurácia systému
• Úlohy bežiace na pozadí
• Administrácia databázy
• Správa používateľov
• Konfigurácia tlačových zostáv
• Monitorovanie systému a hľadanie chýb
• RFC prepojenie
• Práca s transportným systémom

Info: https://www.skolenia.sk/kurzy/110013886/zaklady-sap-administracie-kosice