Bezplatné školenia


Cieľom projektu „Rozvoj IT zručností pre potreby trhu práce v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a realizácie programov celoživotného vzdelávania“ je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania v oblasti kľúčových IT kompetencii s dôrazom na tie kompetencie, ktoré si žiada trh práce v Košickom kraji. Preto v rámci projektu budú poskytované bezplatné školenia zamerané prevažne na IT a rozvoj osobnostných zručností pre oblasť IT.

Cieľovou skupinou bude celkovo 210 účastníkov, pričom môže ísť o rôzne skupiny: uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov firiem alebo mladých ľudí.

Školenie je zamerané na oblasť základnej digitálnej gramotnosti podľa medzinárodného štandardu ECDL Base. Jeho cieľom je nadobudnutie základných IT zručností na úrovni začínajúceho používateľa, ako aj prehĺbenie a rozšírenie poznatkov na úrovni bežného používateľa. Obsahová náplň je zameraná na prácu s počítačom, internetom, bežnými kancelárskymi aplikáciami (Microsoft Word na spracovanie textu a Microsoft Excel na prácu s tabuľkami).

Školenie má rozsah 84 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 12 celodňových stretnutí, vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Súčasťou školenia je aj certifikácia ECDL Base.

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, používateľov počítača a aplikácií kancelárskeho balíka Microsoft Office. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie.

Školenie je zamerané na oblasť digitálnej kvalifikovanosti a vychádza z medzinárodného štandardu ECDL Advanced. Obsahová náplň je orientovaná na rozšírenie bežnej práce s textom v aplikácii Microsoft Word a tabuľkami v aplikácii Microsoft Excel o pokročilú úroveň.

Školenie má rozsah 28 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 4 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Súčasťou školenia je aj certifikácia ECDL Advanced.

Školenie je zamerané na tých, ktorí chcú posunúť svoje počítačové zručnosti (v rámci aplikácií kancelárskeho balíka Microsoft Office) na vyššiu úroveň. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie a zvládnutie počítača, práce na internete a aplikácii Microsoft Word a Microsoft Excel na základnej úrovni.

Školenie je zamerané na oblasť digitálnej kvalifikovanosti. Obsahová náplň je orientovaná na rozšírenie vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni pokročilého používateľa (doplnenie znalostí s prácou s PPT prezentáciami o pokročilú úroveň).

Školenie má rozsah 14 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 2 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Školenie je zamerané na tých, ktorí chcú posunúť svoje počítačové zručnosti (v rámci aplikácií kancelárskeho balíka Microsoft Office) na vyššiu úroveň. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, zvládnutie počítača, práce na internete a v aplikáciách Microsoft Word a Microsoft Excel na základnej úrovni.

Školenie je zamerané na oblasť digitálnej kvalifikovanosti. Obsahová náplň je orientovaná na rozšírenie vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni pokročilého používateľa (doplnenie znalostí v oblasti online kolaborácie).

Školenie má rozsah 14 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 2 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Školenie je zamerané na tých, ktorí chcú posunúť svoje počítačové zručnosti (v rámci aplikácií kancelárskeho balíka Microsoft Office) na vyššiu úroveň. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie a zvládnutie počítača, práce na internete a aplikácii Microsoft Word a Microsoft Excel na základnej úrovni.

Školenie je zamerané na oblasť digitálnej kvalifikovanosti. Obsahová náplň je orientovaná na rozšírenie vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni pokročilého používateľa (doplnenie znalostí v oblasti makier v tabuľkovom kalkulátore).

Školenie má rozsah 14 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 2 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Školenie je určené skúseným používateľom aplikácie Microsoft Office Excel, ktorí majú záujem doplniť svoje zručnosti o problematiku základov makier v aplikácii Microsoft Excel. Je zamerané na širokú škálu záujemcov, používateľov počítača a aplikácií kancelárskeho balíka Microsoft Office, ktorí využívajú aplikáciu najmä v práci, doma alebo pri štúdiu. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie a zvládnutie aplikácie Microsoft Excel na pokročilej úrovni.

Školenie je zamerané na problematiku sieťových technológií. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom základné poznatky na úrovni správcov počítačových sietí v menších firmách a podnikoch. Obsah programu bude zameraný na úvod do počítačových systémov a sieťových technológií, bezpečnosť počítačových systémov, základy konfigurácie prepínačov a smerovačov, monitorovanie siete, základy návrhu LAN sietí, vytváranie virtuálnych sietí VLAN a smerovania medzi nimi.

Školenie má rozsah 175 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 25 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základné vedomosti z anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v anglickom jazyku.

Školenie je zamerané na problematiku sieťových technológií. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom základné poznatky na úrovni správcov počítačových sietí v menších firmách a podnikoch. Obsah programu bude zameraný na úvod do počítačových systémov a sieťových technológií, bezpečnosť počítačových systémov, základy konfigurácie prepínačov a smerovačov, monitorovanie siete, základy návrhu LAN sietí, vytváranie virtuálnych sietí VLAN a smerovania medzi nimi.

Školenie má rozsah 70 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 7 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základné vedomosti z anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v anglickom jazyku.

Školenie je zamerané na problematiku administrácie operačných systémov Linux a vychádza z medzinárodného štandardu LPI (Linux Professional Institute). Školenie je určené budúcim systémovým administrátorom, sieťovým administrátorom a najmä správcom Linuxových systémov, ktorí zatiaľ nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti s operačným systémom Linux. Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti práce s operačným systémom GNU/Linux. Obsahová náplň školenia je zameraná na architektúru systému Linux, inštaláciu a konfiguráciu počítača s týmto systémom, prácu v príkazovom riadku, základnú konfiguráciu siete a bezpečnosť.

Školenie má rozsah 77 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 11 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základná znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v tomto jazyku.

Školenie je zamerané na problematiku administrácie operačných systémov Linux a vychádza z medzinárodného štandardu LPI (Linux Professional Institute). Školenie je určené budúcim systémovým administrátorom, sieťovým administrátorom a najmä správcom Linuxových systémov, ktorí zatiaľ nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti s operačným systémom Linux. Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti práce s operačným systémom GNU/Linux. Obsahová náplň školenia je zameraná na architektúru systému Linux, inštaláciu a konfiguráciu počítača s týmto systémom, prácu v príkazovom riadku, základnú konfiguráciu siete a bezpečnosť.

Školenie má rozsah 42 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 6 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základná znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v tomto jazyku.


Školenie je zamerané na problematiku inštalácie a administrácie systému Microsoft Windows a Microsoft Windows Server. Obsahová náplň školenia zahŕňa problematiku administrácie systému Microsoft Windows, inštaláciu systému Microsoft Windows Server a správu a údržbu systému Microsoft Windows Server.

Školenie má rozsah 91 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 13 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základná znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v tomto jazyku.

Školenie je zamerané na oblasť práce s nástrojmi pre vývoj IT systémov. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné vzdelávanie budúcim vývojárom systémov, programátorom aplikácii, správcom databázových systémov a tvorcom webových stránok. Obsahová náplň školenia je zameraná na technológie Java, SQL a XML.

Školenie má rozsah 98 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 14 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základná znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v tomto jazyku.

Školenie je zamerané na oblasť práce s nástrojmi pre vývoj IT systémov. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné vzdelávanie budúcim správcom systémom.

Školenie má rozsah 49 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 7 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základná znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v tomto jazyku.

Školenie je zamerané na oblasť práce s nástrojmi pre vývoj IT systémov. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné vzdelávanie budúcim tvorcom webových stránok.

Školenie má rozsah 49 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 7 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní školenia.

Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základná znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v tomto jazyku.

Modulový vzdelávací program je zameraný na rozšírenie kompetencií v oblasti osobnostných zručností pre IT odvetvie a v oblasti riadenia IT procesov. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s rôznymi možnosťami rozvoja osobnosti a tímu, ako aj možnosťami podpory procesného riadenia v IT odvetví. Obsahová náplň programu je zameraná na problematiku fungovania efektívneho tímu, motivácie, osobnostného rozvoja, komunikácie so zákazníkom.

Školenie má rozsah 49 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 7 celodňových stretnutí, vedených kvalifikovaným lektorom v školiacej miestnosti. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Osoby so záujmom o rozvoj svojich osobnostných kompetencií zameranej na špecifiká IT odvetvia. Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie.

Modulový vzdelávací program je zameraný na rozšírenie kompetencií v oblasti osobnostných zručností pre IT odvetvie a v oblasti riadenia IT procesov. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s rôznymi možnosťami rozvoja osobnosti a tímu, ako aj možnosťami podpory procesného riadenia v IT odvetví.

Školenie má rozsah 14 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 2 celodňové stretnutia, vedené kvalifikovaným lektorom v školiacej miestnosti. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Osoby so záujmom o rozšírenie svojich kompetencií v oblasti riadenia IT procesov. Vzdelávací program je zameraný na širokú škálu uchádzačov. Predpokladá sa minimálne stredoškolské vzdelanie.