Certifikácie


Ponúkame medzinárodne uznávané certifikácie z oblasti informačných technológií, od základných ako je ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), MOS (Microsoft Office Specialist) cez priemyselné certifikácie pre IT špecialistov od renomovaných spoločností (Microsoft, Cisco, HP, IBM, Oracle, Sun atď.). Ďalej ponúkame európsky manažérsky certifikát Eco-C® ako certifikáciu manažérskych a soft-skills zručností.

Certifikácia je procesom overenia vedomostí garantovanom a určovanom medzinárodnými certifikačnými autoritami. Dosiahnutý certifikát dokladuje dosiahnuté zručnosti a znalosti vo vybranej oblasti a môže mať rôznu platnosť (národnú, európsku, celosvetovú; neobmedzenú, resp. časovo obmedzenú atď.). Preto firmy a organizácie takýmto certifikátom dôverujú a vyžadujú ich od svojich zamestnancov, partnerov, dodávateľov, či prípadných uchádzačov ako garanciu ich znalostí.

Vďaka špecializovaným školeniam Vám pomôžeme pripraviť sa na zvládnutie vybraných certifikačných skúšok. Obsah a rozsah školení je nastavený tak, aby ste certifikačnú skúšku úspešne zvládli. Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Dostupné certifikačné skúšky

Zoznam certifikačných skúšok, ktoré je možné absolvovať v našom testovacom centre (kliknutím na názov agentúry/certifikácie sa otvorí zoznam poskytovaných skúšok):

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na základe Vášho dopytu. Kontaktovať nás môžete e-mailom na certifikacie@elct.sk.

logo-partners